Een ogenblik...

Stoppen Zorgzaam Comfortverzekering

Home > Nieuws > Stoppen zorgzaam comfortverzekering
Zorgzaam zorgverzekering

Per 1-1-2022 wordt de Zorgzaam Comfortverzekering niet meer aangeboden. U kunt dan geen aanspraak meer maken op de vergoedingen van de Comfortverzekering.
Heeft u een Comfortverzekering afgesloten?
Dan hoeft u niets te doen. De Comfortverzekering wordt automatisch beëindigd.
Tip: Check uw verzekeringen als u naar het buitenland gaat zodat u weet hoe u daar bent verzekerd.

Waarom stopt de Comfortverzekering?
De Comfortverzekering is oorspronkelijk bedoeld om klassenverpleging te verzekeren. Sinds 2008 bestaat de klassenverpleging in Nederland en in veel andere landen niet meer. In Turkije en de West (ABC en SSS eilanden) bestaat er nog klassenverpleging. Voor de actief dienende militairen wordt de vergoeding van klassenverpleging  opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden SZVK (vanaf 2022). Daarnaast bestaat de Comfortverzekering uit een aantal dekkingen die wij niet meer kunnen inkopen en daarom niet leveren. Dit betreft bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp na een ziekenhuisopname. Tot slot kampt de Comfortverzekering al jaren met een dalend aantal verzekerden. Hierdoor is het specifieke risico waar de Comfortverzekering dekking voor biedt nauwelijks meer te verzekeren.

Is er een alternatief beschikbaar?
Nee. De belangrijkste dekkingen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname, is niet meer in te kopen en daarmee niet te leveren. Voor deze verzekering biedt Zorgzaam dan ook geen alternatief.