Een ogenblik...

Premie 2016

Home > Nieuws > Premie 2016
Zorgzaam zorgverzekering

De premie van de Zorgzaam basisverzekering komt voor 2016 uit op: € 98,75 per maand.

Daarmee stijgt de premie slechts met € 1,50 euro per maand in plaats van de door het ministerie van VWS verwachte stijging van € 7,- per maand. Een stijging van de premie werd verwacht als gevolg van een stijging van de zorgkosten (veroorzaakt door nieuwe behandelingen, dure medicijnen, inflatie).

Zorgzaam is een stichting zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders die een collectief contract afsluit met een zorgverzekeraar. Eventuele winst en reserves worden d.m.v. mitigeren teruggegeven aan de verzekerden. Hierdoor heeft Zorgzaam de stijging van de premie wederom beperkt kunnen houden.

Bekijk hier de premie 2016 voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen en de premiekorting bij een vrijwillig eigen risico.