Een ogenblik...

Overstappen van zorgverzekering: ‘Word ik wel geaccepteerd?’

Home > Nieuws > Overstappen van zorgverzekering word ik wel geaccepteerd
Acceptatievoorwaarden zorgverzekering

U hebt online wat onderzoek gedaan en besloten dat u wilt overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Maar u bent bang dat de nieuwe zorgverzekering u niet zal accepteren op grond van medische selectie; u hebt best wat gezondheidsproblemen. Die angst is meestal onnodig. Zorgzaam legt u graag uit waar u mogelijk mee te maken krijgt bij een overstap en welke acceptatievoorwaarden er gelden.

Uit angst om niet aangenomen te worden bij een andere zorgverzekeraar, durven veel mensen tegen het einde van jaar niet over te stappen. Jammer, want een overstap kan u veel voordeel opleveren en – misschien nog wel belangrijker - een verzekering die beter bij u past. Bovendien is de angst niet geaccepteerd te worden, vaak ongegrond.

Verplichte acceptatie basisverzekering

In Nederland mogen zorgverzekeraars geen acceptatievoorwaarden hanteren voor de basisverzekering. Met andere woorden: de door u gekozen nieuwe verzekeraar zal u altijd accepteren.

Acceptatievoorwaarden aanvullende zorgverzekering

Over het algemeen geldt dat sommige zorgverzekeraars acceptatievoorwaarden of een wachttijd hanteren voor hun aanvullende zorgverzekeringen. Zorgzaam vormt daarbij een uitzondering voor militairen die niet langer in actieve dienst zijn en aansluitend vanuit de actieve dienst overgaan naar Zorgzaam. Geldt dit voor u? Dan wordt u op ieder gewenst pakket verzekerd.

In andere gevallen gelden bij Zorgzaam enkel onderstaande voorwaarden.

Acceptatie aanvullende verzekering tandheelkunde

Wenst u een aanvullende verzekering ster 4 of 5 bij Zorgzaam af te sluiten? Dan zullen wij u bij uw aanvraag een aantal vragen stellen over de tandheelkundige status van uw gebit.

Weet u al dat u een behandeling nodig hebt in verband met een tandvlees- of botafwijking,  of is er al een behandeling gepland waarbij meer dan één kroon, implantaat, jacket of brug geplaats moet worden, dan zal Zorgzaam de aanvraag voor aanvullende verzekering ster 4 of 5 helaas niet accepteren.

Daar is een goede reden voor. Veel mensen verzekeren zich pas voor tandheelkundige kosten, vlak voordat zij zeker weten hoge kosten te zullen moeten maken. Dit betekent dat de afgedragen premie nooit kostendekkend zal zijn, waardoor Zorgzaam en andere verzekerden opdraaien voor deze kosten.

Gebruikt u hulpmiddelen?

Overweegt u over te stappen en maakt u gebruik van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld van zuurstof, een rolstoel of een bed? Dan adviseren wij u - voordat u overstapt - telefonisch te overleggen met de nieuwe verzekeraar. Verzekeraars verschillen namelijk vaak van hulpmiddelenleverancier, wat kan betekenen dat er voor u een en ander verandert.