Een ogenblik...

Mijn Zorgzaam operationeel

Home > Nieuws > Mijn zorgzaam operationeel
Zorgzaam zorgverzekering

Vanaf 30 juni is “Mijn Zorgzaam” operationeel. Het is nu mogelijk om uw declaraties in te zien en uw verzekeringszaken online te regelen, wanneer het u uitkomt.

Inloggen
U kunt inloggen op Mijn Zorgzaam door te klikken op de button rechtsboven op de website of door naar www.mijnzorgzaam.nl te gaan. 

U kunt alleen inloggen met uw DigiD én een sms controle. Deze controle is nodig omdat in Mijn Zorgzaam privacygevoelige gegevens staan, zoals declaraties van uw medische behandelingen. De Wet bescherming persoonsgegevens verplicht alle zorgverzekeraars om zorggegevens goed te beschermen. Daarom hebben alle zorgverzekeraars in de nieuwe gedragscode van Zorgverzekeraars Nederland afgesproken dat vanaf april 2015 uw zorggegevens extra beveiligd zijn. Dit gebeurt met een sms-controle bij het inloggen. Zo wordt zeker gesteld, dat u degene bent die de gegevens mag inzien. Wilt u een sms code of DigiD aanvragen? Ga dan naar https://www.digid.nl/.