Een ogenblik...

Mantelzorg nodig? Zorgzaam helpt!

Home > Nieuws > Mantelzorg nodig zorgzaam helpt

Iedereen doet wel eens iets onbaatzuchtigs voor een ander. Even de was doen voor een zieke ouder, of een boodschap voor een buurvrouw die slecht ter been is. Maar hoe is het om dag in dag uit mantelzorg te geven? Een mantelzorger zorgt meer dan acht uur per week voor een ander, en dat al langer dan drie maanden. Voor mantelzorgers is dit heel normaal, maar dat is het natuurlijk niet. Zorgzaam weet dat en ondersteunt hen graag door vergoedingen voor mantelzorg te bieden.

Mantelzorgers zijn mensen die uit liefde en zonder vergoeding voor een dierbare zorgen die chronisch ziek of lichamelijk beperkt is, of om andere redenen niet alles meer zelfstandig kan doen.

Mantelzorger overbelast?

Een dankbare maar ook zware taak, weet ook Zorgzaam. Net als iedereen kunnen ook mantelzorgers overbelast raken en (tijdelijk) uitvallen waardoor ze geen mantelzorg kunnen geven. Als dit gebeurt, dan brengt dit degene die mantelzorg ontvangt vaak in een lastig parket. Want, waar vindt u op zo’n korte termijn andere hulp of opvang?

Vergoedingen voor mantelzorg

Daarom biedt Zorgzaam haar verzekerden met een aanvullende verzekering bij Zorgzaam vergoedingen voor het verblijf in een door Zorgzaam gecontracteerd zorghotel of herstellingsoord. De vergoedingen voor mantelzorg in 2020 beginnen bij Zorgzaam Ster 2, variërend van 23 euro per dag voor een periode van maximaal zes weken per kalenderjaar (Ster 2 en Ster 3) tot een volledige vergoeding voor een periode van maximaal zes weken per kalenderjaar (Ster 4 en Ster 5). 

Mantelzorgmakelaar

Daarnaast kunnen verzekerden met een aanvullende verzekering bij Zorgzaam ook een mantelzorgmakelaar inschakelen. Dit is iemand die het nodige regelwerk uit handen neemt. Verzekerden krijgen, met Zorgzaam Ster 2 t/m Ster 5, 500 euro per kalenderjaar vergoed voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar. 

Dag van de mantelzorg

Naast het bieden van vergoedingen voor mantelzorg zet Zorgzaam mantelzorgers ieder jaar in het zonnetje. In aanloop naar de Dag van de Mantelzorg organiseert Zorgzaam allerlei acties in het kader van mantelzorg en deelt Zorgzaam bijzondere verhalen van al even zo bijzondere mantelzorgers.

Ga naar Zorgzaam.nl voor meer informatie over een van onze andere verzekeringen, wijzigingen en voorwaarden.