Een ogenblik...

Gevolgen Brexit voor zorg

Home > Nieuws > Gevolgen brexit voor zorg

Gevolgen Brexit voor zorg in het VK

De Brexit heeft gevolgen voor de Zorgzaam verzekerde omdat de zorgverzekering onder de Europese afspraken over zorgkosten valt.  Het VK en de EU hebben afspraken gemaakt over toegang tot de gezondheidszorg bij kort verblijf. Als u voor korte tijd naar het VK gaat, bijvoorbeeld als toerist, heeft u recht op spoedeisende gezondheidszorg in het VK. De overheid bekijkt hoe die afspraken verder worden uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, is ook bekend of u uw European Health Insurance Card (EHIC) in het VK kan blijven gebruiken. Dit betekent dat u mogelijk bedragen moet voorschieten. Deze kunt u achteraf bij Zorgzaam declareren.

 Welke kosten worden vergoed:

  • De basisverzekering van Zorgzaam vergoedt de kosten van spoedeisende hulp in het VK (en de rest van de wereld) tot het Nederlands tarief. Heeft u alleen een basisverzekering, dan worden de buitenlandse zorgkosten vergoed tot maximaal het Nederlands tarief, eventuele hogere kosten betaalt u zelf.  
  • De Zorgzaam verzekerde die aanvullend Ster 1 of hoger is verzekerd heeft een werelddekking, bij spoedeisende zorg buiten Nederland worden alle zorgkosten vergoed, dat geldt dus ook voor het VK. Niet-spoedeisende hulp wordt vergoed tot maximaal het Nederlands tarief. Als u zonder toestemming van de minister van Defensie voor korte tijd in het VK verblijft betaalt u eventuele hogere kosten zelf.  
  • De met toestemming van de minister van Defensie meegeplaatste gezinsleden van een militair of burger defensiemedewerker hebben bij Zorgzaam vanaf ster 1 een werelddekking voor niet spoedeisende zorg. U krijgt dan van Zorgzaam ten hoogste 200% van het Nederlandse tarief vergoed. Daar bovenop kunt u, als de zorgkosten hoger uitvallen, aanspraak maken op de zogenoemde 200% plus regeling van het ministerie van Defensie.
     

Advies: Om niet voor verrassingen te komen staan is het altijd verstandig om (indien mogelijk) vooraf advies in te winnen wat de daadwerkelijke zorgkosten in het VK zijn en welk deel daarvan vergoed wordt, voordat u daar een beroep op gaat doen.

Klik hier voor verdere informatie over zorg & plaatsing in het buitenland. Kijk hier voor meer informatie van de rijksoverheid over de Brexit.