Een ogenblik...

Conflict Medisch Spectrum Twente (MST) en cVGZ

Home > Nieuws > Conflict medisch spectrum twente mst en cvgz
Zorgzaam zorgverzekering

Het bestuur van Zorgzaam is vandaag geconfronteerd met de initiële gevolgen van een conflict tussen het Medisch Spectrum Twente (MST) en de cVGZ/Univé. MST heeft besloten dat alle verzekerden van de cVGZ/Univé (en dus ook van Zorgzaam) voorlopig niet aan bod komen voor behandeling omdat het afgesproken budget ontoereikend is. Alle planbare zorg wordt derhalve opgeschoven naar 1 januari 2017. De extra wachttijd, die maandag ingaat, geldt overigens niet voor patiënten met een spoedeisende hulpvraag, en ook niet voor kinderen en zwangere vrouwen. Ook mensen bij wie een ernstige aandoening wordt vermoed, komen in het normale tempo aan de beurt. Voor patiënten die nu al behandeld worden heeft de maatregel geen gevolgen. Uiteraard betreuren wij de gang van zaken zeer. Het bestuur zal nauw contact onderhouden met de cVGZ/Univé en aandringen op zo min mogelijk overlast voor onze verzekerden.
Onderstaand de verklaring van cVGZ.

F.M.P. 't Hart
Voorzitter Zorgzaam

 

Voldoende zorg beschikbaar voor patiënten MST
Coöperatie VGZ betreurt het dat een aantal van onze verzekerden dit jaar niet meer of pas later terecht kan bij het Medisch Spectrum Twente.
Gelukkig is er voldoende zorg van vergelijkbare kwaliteit in de nabije omgeving beschikbaar. Daarom vragen we onze verzekerden, als ze niet op behandeling bij Medisch Spectrum Twente willen wachten, te kiezen voor een van de andere ziekenhuizen in de regio.

VGZ heeft voldoende zorg ingekocht bij andere zorgaanbieders. Ons team van 
Zorgadvies en Bemiddeling heeft dan ook voldoende geschikte verwijsmogelijkheden. Voor spoedzorg, geboortezorg, complexe zorg en behandelingen die al begonnen zijn, kunnen verzekerden gewoon terecht bij het Medisch Spectrum Twente.