Een ogenblik...

Klanttevredenheidonderzoek 2015

Home > Klanttevredenheidonderzoek 2015

2015Zorgzaam heeft in de maanden september en oktober 2015 een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek laten houden onder de verzekerden die gebruik maken van ‘Mijn Zorgzaam’. Het doel van het onderzoek is een beeld te krijgen hoe de verzekerden over Zorgzaam denken. Alle gegeven antwoorden van de verzekerden zijn omgezet in een gemiddeld cijfer. Er zijn punten die Zorgzaam zeker vast moet houden, en er zijn punten die kunnen worden verbeterd.

Dit zijn de cijfers die er het meest uitspringen:

 • Klantvriendelijkheid aan de telefoon, 8,1.
 • Vindbaarheid van informatie op de website, 6,6.
 • (On)duidelijkheid vergoedingsoverzicht, 6,5.
 • Verklaring waarom iets wel of niet wordt vergoed, 6,7.
 • Hoogte van de premie, 6,3.
 • Het algemene cijfer voor Zorgzaam is een, 7,4.

 

Zorgzaam dankt iedereen die de moeite heeft genomen om aan het onderzoek deel te nemen. Wij hopen dat in 2016 nog meer verzekerden ‘Mijn Zorgzaam’ zullen gaan gebruiken.

Aandachtspunten voor Zorgzaam:

 • Hoogte van de premie (6,3)
  Zoals u wellicht bekend is, is Zorgzaam opgericht door de centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel. Doel van Zorgzaam is de beste zorg voor de beste prijs.
  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt jaarlijks de inhoud van de basisverzekering vast en geeft een bandbreedte voor de te heffen premie. Hierbij wordt rekening gehouden met:
  - de kosten voor inkoop van zorg;
  - de verwachte consumptie in een jaar;
  - Indexering.
  De kosten voor gezondheidszorg stijgen jaarlijks doordat er meer zorg geconsumeerd wordt. Hoe probeert Zorgzaam de premie zo laag mogelijk te houden?

  De corporatie VGZ is met 4,2 miljoen verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars in Nederland en koopt ook voor Zorgzaam zorg in. Zorgzaam profiteert de schaalvoordelen van de corporatie VGZ. Aan het eind van het jaar weten we of er meer of minder zorg geconsumeerd is dan begroot.
  Voor 2016 hebben we een goede premie voor de basisverzekering kunnen vaststellen.
  Dit geldt ook voor de aanvullende Ster verzekeringen die zijn vergeleken met soortgelijke aanvullende verzekeringen van andere zorg verzekeraars.
 • Verklaring waarom iets wel of niet wordt vergoed (6,7)
  Dit punt is inmiddels opgepakt door het invoeren van de nieuwe zorgkostenfactuur, dit overzichtelijk laat zien wat wel en wat niet wordt vergoed.
  Op https://www.zorgzaamverzekerd.nl/zorgkostenfactuur vindt u uitleg over de zorgkostenfactuur. In de ‘mijn Zorgzaam’ omgeving kunt u meer details vinden over uw declaraties.
 • (On)duidelijkheid vergoedingsoverzicht (6,5)
  Op de website vindt u onder het tabblad vergoedingen:
  - de vergoedingen op alfabetische volgorde
  - een link naar het vergoedingen overzicht in pdf.

 • Vindbaarheid van informatie op de website (6,6)
  Bij de bouw van de website is geprobeerd om de informatie zo overzichtelijk mogelijk te presenteren. Nu blijkt uit de reacties dat dit niet helemaal is gelukt. Om hierin verbetering aan te brengen zijn en worden waar nodig diverse links naar pagina’s en informatie toegevoegd. Ook wordt het aantal zoektermen op onze zoekmachine uitgebreid. Hiermee hoopt Zorgzaam de vindbaarheid van informatie te verbeteren. https://www.zorgzaamverzekerd.nl/zoeken

 • Cijfer voor de klantvriendelijkheid aan de telefoon (8,1)
  Zorgzaam is blij met het positieve cijfer voor onze helpdesk. Om de kwaliteit van de dienstverlening zo te houden en nog verder te verbeteren worden de telefoon gesprekken opgenomen voor trainings- en verbeteringsdoeleinden.

 • Het algemene cijfer voor Zorgzaam (7,4)
  Zorgzaam is blij met de 7,4 en streeft in 2016 naar een verbetering van dit gemiddelde cijfer. Dat denkt Zorgzaam te kunnen bereiken door aandacht te blijven besteden aan bovenstaande punten.

De uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek is voor Zorgzaam erg belangrijk.
Aan de hand van de resultaten wordt gestreefd naar een verdere verbetering van de dienstverlening.
Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk verzekerden deelnemen aan het klanttevredenheidsonderzoek.