Een ogenblik...

klanttevredenheid

Home > Klanttevredenheid

Met een 8,2 voor de algemene dienstverlening heeft Zorgzaam de 8,1 uit 2017 weten te overtreffen. Zorgzaam is blij en bedankt iedereen die de moeite heeft genomen om deel te nemen aan het klantmonitor. Onderaan deze pagina staat de link naar alle onderzoeksresultaten.

Achtergrond Onderzoek

Jaarlijks wordt, door een onafhankelijk bureau, onder de 27 zorgverzekeraars een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.
Voor Zorgzaam zijn 2514 personen benaderd om deel te nemen, waarvan 538 personen uiteindelijk aan het onderzoek hebben deelgenomen.We hopen dat volgend jaar nog meer mensen, die met de steekproef worden uitgenodigd, deel zullen nemen aan het onderzoek.

Resultaten van het onderzoek

Onderstaand schema laat een samenvatting van de onderzoeksresultaten zien.
Opvallend is dat we ten opzichte van 2017 op bijna elk onderdeel een hogere score hebben behaald.
In vergelijking met de markt springt Zorgzaam met de dienstverlening er volgens de onderzoekers postitief uit.