Een ogenblik...

Hoe bent u verzekerd tijdens uw plaatsing in het buitenland?

Home > Hoe bent u verzekerd tijdens uw plaatsing het buitenland
Het is belangrijk een beeld te hebben van de zorg in het land waar u heen gaat.

In sommige landen zijn de kosten veel lager dan in Nederland en in andere landen juist weer hoger, maar alles wordt vergoed volgens de Nederlandse maatstaf.
Dit kan in landen met hogere zorgkosten betekenen dat u maar een gedeeltelijke vergoeding krijgt. Het kan ook betekenen dat zorg die wij in Nederland niet kennen helemaal niet wordt vergoed. Het is belangrijk te kijken hoe u bent verzekerd en vooraf informatie in te winnen over de hoogte vaan een vergoeding.

Het kan zijn dat het land van plaatsing wil dat u een bewijs van inschrijving kunt overhandigen.
Mocht u voor de plaatsing in het buitenland overstappen naar Zorgzaam dan kunt u altijd voor de toekomstige inschrijving een verzekeringsverklaring aanvragen. De polis kan pas opgemaakt worden op het moment dat de verzekering daadwerkelijk ingaat.

Hoe is de vergoeding opgebouwd?
  • Alleen basisverzekering: recht op een vergoeding in het buitenland tot maximaal 100% van de in Nederland geldende tarieven.
  • Ster 1 t/m 5 toegevoegd als aanvullende verzekering op de basisverzekering: recht op vergoeding in het buitenland tot 200% vergoeding van de in Nederland geldende tarieven.
  • Alle kosten die boven de 200% uitkomen van de in Nederland geldende tarieven worden vergoed. Zie Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD). Deze vergoeding noemen we voor het gemak het 200%plus tarief.
    Meer over het 200%plus tarief vindt u op declareren van zorgkosten
  • Zie vergoedingenoverzicht voor de vergoedingen.

Om u zo optimaal mogelijk te verzekeren krijgt u van het ministerie van Defensie een maandelijkse vergoeding voor een 'hogere' aanvullende verzekering. Zie Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD).

Let op: Bij plaatsing in het buitenland raden we u een aanvullende verzekering aan, daarmee bent u automatisch verzekerd voor zorgkosten tot 200% van de in Nederland geldende tarieven.
De meeste Zorgzaam verzekerden kiezen voor de aanvullende verzekering ster 5.
 

De volgende kosten blijven voor eigen rekening
  • Eigen risico
  • Eigen bijdragen
  • Zorg die niet voorkomt in het vergoedingenoverzicht en dus helemaal NIET wordt vergoed.