Een ogenblik...

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is er voor mensen die gedurende de hele dag zorg of toezicht nodig hebben. Alles wat u op het gebied van zorg nodig hebt, wordt vanuit de Wlz geregeld, zoals:

 • Verblijf in een instelling (thuis blijven wonen kan ook)
 • Begeleiding, verpleging, dagbesteding en verzorging, en het vervoer daarheen
 • Geneeskundige zorg en behandeling die te maken heeft met de aandoening
 • Hulpmiddelen

Kijk hier voor meer informatie over de Wlz.
U regelt deze zorg in drie stappen.

Hoe kan ik gebruikmaken van de Wlz?
 
Stap 1: Controleer of u zorg vanuit de Wlz krijgt
Controleer eerst of de zorg die u nodig hebt, valt onder de Wlz. Zo ja, vraag dan een Wlz-indicatie aan.
Controleer of u recht hebt op Wlz
Stap 2: vraag een Wlz-indicatie aan
U vraagt de indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u recht hebt op Wlz-zorg en hoeveel. U geeft in uw aanvraag aan hoe u de zorg wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Zorg in natura: Kiest u voor zorg in natura, dan ontvangt u zelf geen nota's. De nota's gaan direct naar het zorgkantoor. U bent voor Wlz-zorg een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.
 • Zorg via het persoonsgebonden budget (pgb): U ontvangt een budget waarmee u zelf uw zorgaanbieder(s) bepaalt.
  - U krijgt het persoonsgebonden budget niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt het bedrag van uw persoonsgebonden budget via het zorgkantoor. De SVB beheert het budget voor u. Dit heet Trekkingsrecht.
  - U kiest de zorgaanbieder en sluit een overeenkomst met de zorgaanbieder af. U bent verplicht een administratie bij te houden van uw zorguitgaven.
  - Afgesloten overeenkomsten met zorgaanbieder en ontvangen nota's dient u op te sturen naar de SVB.
  - De SVB controleert de rekeningen en betaalt daarna de zorgaanbieder vanuit uw persoonsgebonden budget.

  Hebt u meer geld ontvangen dan u nodig had? Dan betaalt de SVB het bedrag dat u over hebt terug aan het zorgkantoor. Voor het pgb geldt een eigen bijdrage, deze wordt vooraf op het budget in mindering gebracht. Het pgb is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden.


Vraag een Wlz-indicatie aan

Stap 3: vind uw zorgkantoor voor Wlz
Hebt u recht op Wlz, schakel dan een zorgkantoor in. De zorgkantoren werken in opdracht van de overheid en zijn opgedeeld in regio's. Het zorgkantoor in uw regio koopt voor u zorg in bij zorg in natura. Daarnaast kijkt het zorgkantoor samen met u naar welke langdurige zorg het beste past bij uw wensen en behoeften. Als de zorg niet naar wens is, kan het zorgkantoor dit voor u bespreken met de zorgaanbieder.  Afhankelijk van de regio waar u onder valt kan het zo zijn dat een andere verzekeraar uw Wlz-zorg regelt. Meer informatie over zorgkantoren en het vinden van de zorgkantoor in uw regio vind u hier.


Vragen over het regelen van uw Wlz-aanvraag?
De Zorgzaam zorgadviseur helpt u graag op weg naar de juiste instantie of voorziening.

Bel 088 - 131 16 17 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur