Een ogenblik...

Wachtlijstbemiddeling

Home > Helpdesk > Zorgadvies en -bemiddeling > Wachtlijstbemiddeling

De afdeling Wachtlijstbemiddeling/Zorgbemiddeling van Zorgzaam adviseert u in welke instelling of bij welke zorgaanbieder u voor uw zorgvraag het beste terecht kunt. Als u zorg nodig hebt kan het zijn dat de wachttijd bij uw ziekenhuis langer is dan u wilt. Moet u te lang wachten op een behandeling? Onze zorgadviseurs verkorten uw wachttijd met gemiddeld 75%. Wij zoeken een zorgaanbieder waar u sneller terecht kunt én waar u kunt rekenen op dezelfde kwaliteit.

Wachtlijstbemiddeling is mogelijk voor:

  • Een consult (afspraak) bij een medisch specialist
  • Diagnostiek (onderzoeken)
  • Opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
  • Dagbehandeling

Onze zorgadviseurs zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken op 072 - 527 76 77 keuzetoets 2 en/of via e-mailadres ‘ZBSpecials@vgz.nl’. 

Wat is een te lange wachttijd?

Met zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treeknorm zorg​ verlenen. Als u niet binnen deze norm wordt geholpen, spreken we van een te lange wachttijd. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk (binnen enkele uren) worden verleend.
Hoe werkt wachtlijstbemiddeling?
U vraagt wachtlijstbemiddeling online aan of belt met de onze Zorgadviseur. Wij zoeken voor u een zorgaanbieder die de behandeling ook uitvoert. Eerst zoeken we in uw regio, daarna in heel Nederland en vervolgens in België of Duitsland. U kunt via de zorgadviseur ook bemiddeld worden naar een zelfstandig behandelcentrum. Uiteraard zoeken we een alternatief dat minstens dezelfde kwaliteit van zorg levert.

Onze zorgadviseurs zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken op 072 - 527 76 77 keuzetoets 2 en/of via e-mailadres ‘ZBSpecials@vgz.nl’.

Opname in alternatief ziekenhuis of behandelcentrum
Gaat het om een (dag)opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? Dan vindt er eerst een afspraak plaats met de specialist in het alternatieve ziekenhuis. Deze neemt niet automatisch het behandeladvies over van uw huidige ziekenhuis. Bovendien kan het zijn dat het alternatieve ziekenhuis bepaalde behandelingen niet op dezelfde manier kan uitvoeren. Wordt u behandeld in het alternatieve ziekenhuis? Dan vinden daar alle onderzoeken en behandelingen en de nazorg plaats.

Sneller geholpen? Van de wachtlijst!
Bent u via wachtlijstbemiddeling geholpen in een ander ziekenhuis? Dan kunt u voor dezelfde aandoening vaak niet meer terecht in het ziekenhuis waar u voorheen onder behandeling was. Als u uw medisch dossier opvraagt bij uw huidige ziekenhuis, laat dan ook weten dat u daar van de wachtlijst af kunt. Zo voorkomt u dat u op twee wachtlijsten staat en worden andere patiënten op de wachtlijst sneller behandeld.

Omzetplafonds bij ZBC's
Er zijn met Zelfstandige BehandelCentra afspraken over de hoeveelheid zorg die een Zelfstandig Behandelcentrum per jaar mag verlenen (omzetplafond). Dit noemen we een omzetplafond. Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zo blijft de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Het kan zijn dat een zorgaanbieder u daarom wil doorverwijzen, of pas later kan behandelen. Belt u in voorkomend geval met onze afdeling Zorgadvies en bemiddeling voor overleg of u toch snel kunt worden behandeld. Als dit niet lukt, dan wordt samen met u naar een passende zorgaanbieder in de buurt gezocht. We zorgen dat er altijd voldoende zorg in de buurt beschikbaar is. Is uw behandeling al gestart op het moment dat een omzetplafond is bereikt? Dan kunt u de behandeling gewoon afmaken.