Een ogenblik...

PGB verpleging en verzorging

Home > Helpdesk > Zorgadvies en -bemiddeling > Pgb verpleging en verzorging

Een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de zorgverzekeringswet is een budget waarmee u zelf zorg voor verpleging en verzorging inkoopt en regelt. Kiest u er bewust voor geen gebruik te maken van zorgaanbieders die door ons zijn gecontracteerd? Dan kunt u voor langdurige zorg thuis een pgb aanvragen. U bepaalt zelf door welke zorgaanbieder(s) u de verpleging en verzorging laat uitvoeren. Deze zorgaanbieder kan een professionele zorgverlener zijn of iemand uit het eigen sociale netwerk, zoals een familielid of bekende.

Voor wie is een pgb verpleging en verzorging?
U komt in aanmerking als u:

  • langdurig - langer dan één jaar - op verpleging of verzorging bent aangewezen, of
  • behoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg, of
  • behoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is).

Alle informatie over het pbg vanuit de zorgverzekeringswet leest u ook in het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging. Het reglement pgb vindt u bij Formulieren en documenten.
Gaat u tijdelijk naar het buitenland en hebt u daar verpleging en verzorging nodig dan dient vooraf toestemming te worden aangevraagd om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Wilt u een pgb aanvragen of hier meer over lezen?
Is het voor u onduidelijk waar u precies moet zijn voor het pgb dat u nodig hebt? Of u twijfelt hierover? Dan kunt u terecht bij meldpunt Juiste loket. Meer informatie over het regelen van zorg kunt u ook vinden op regelhulp.nl.

Direct naar

Komt u niet in aanmerking voor een pgb?
Hebt u een indicatie voor verpleging en verzorging, maar komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u gebruikmaken van een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor verpleging en verzorging. U krijgt deze zorg vergoed vanuit uw basisverzekering. Lees meer over de vergoeding voor verpleging en verzorging uit de basisverzekering.

 FAQ over PGB en Avondklok
Klik hier voor de FAQ over PGB en Avondklok