Een ogenblik...

Mantelzorg

Mantelzorg: zorg voor een ander

Mantelzorgers zijn mensen die uit liefde en zonder vergoeding zorgen voor een dierbare die chronisch ziek of lichamelijk beperkt is. Dat voelt en klinkt allemaal logisch, maar het is voor velen vaak een (te) zware taak. Zorgzaam ondersteunt daarom mantelzorgers graag.

Wanneer bent u een mantelzorger?
U bent mantelzorger als u onbetaald meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie u een persoonlijke band hebt. Bijvoorbeeld een kind, partner, familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht. Het is geen keuze, maar het overkomt iemand doordat er een emotionele band bestaat met degene die zorg nodig heeft. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Zorgzaam helpt!

Bent u mantelzorger van iemand die aanvullend verzekerd is bij Zorgzaam?
Wanneer u als mantelzorger overbelast bent of tijdelijk wegvalt en er is thuis geen andere opvang mogelijk, dan kent Zorgzaam een vergoeding voor de kosten van het verblijf van de verzekerde in een door ons gecontracteerd zorghotel of herstellingsoord.

Mantelzorgvergoeding:
Zorgzaam ster 1: geen vergoeding
Zorgzaam ster 2: € 23 per dag voor een periode van maximaal zes weken per kalenderjaar*
Zorgzaam ster 3: € 23 per dag voor een periode van maximaal zes weken per kalenderjaar*
Zorgzaam ster 4: volledige vergoeding voor een periode van maximaal zes weken per kalenderjaar*
Zorgzaam ster 5: volledige vergoeding voor een periode van maximaal zes weken per kalenderjaar*
*Deze vergoeding is voor een door ons gecontracteerd zorghotel of herstellingsoord volgens het afgesproken dagtarief (exclusief extra de kosten van zorg, extra consumpties e.d.).

De mantelzorgmakelaar
Ook kunt u de mantelzorgmakelaar inschakelen. Een mantelzorgmakelaar neemt u regelwerk uit handen. U krijgt, met  Zorgzaam ster 2 t/m ster 5, € 500,- vergoeding voor de mantelzorgmakelaar per kalenderjaar.

Wat kan een mantelzorgmakelaar voor u betekenen?

  • Beantwoordt uw vragen en geeft advies over uw situatie
  • Neemt tijdrovende regelzaken uit handen als het gaat om zorg, welzijn of financiën
  • Verwijst u naar de juiste organisaties die u ondersteunen, zoals vervangende mantelzorg of de gemeente


Persoonlijk advies: daarvoor belt u met onze zorgadviseurs
Voor meer informatie en ondersteuning voor mantelzorg kunt u contact opnemen met de Helpdesk. Onze zorgadviseurs van de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling helpen u graag. Deze zorgadviseurs hebben kennis van de zorg. De zorgadviseur bekijkt uw situatie, geeft advies op maat en begeleidt u. Onze zorgadviseurs zijn dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 072 - 527 76 77 keuzetoets 2 en/of via e-mailadres ‘ZBSpecials@vgz.nl’.