Een ogenblik...

Mantelzorg

Home > Helpdesk > Zorgadvies > Mantelzorg

Mantelzorg: zorg voor een ander


Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers. Mensen die uit liefde zorgen voor een dierbare die ziek of lichamelijk beperkt is. Dat voelt en klinkt allemaal logisch, maar het is soms een zware taak. Wij ondersteunen de mantelzorgers daarom graag.

Wanneer bent u een mantelzorger?
Vaak kiest u er niet zelf voor om mantelzorger te zijn, maar is het een gevolg van een gebeurtenis in uw naaste omgeving. Uw kind of partner wordt chronisch ziek of een familielid heeft hulp nodig om nog zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Zorgzaam helpt!

U bent een mantelzorger als u onbetaald meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie u een persoonlijke band hebt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht.

Bent u mantelzorger van iemand die aanvullend verzekerd is bij Zorgzaam?
Als u als mantelzorger overbelast bent of tijdelijk wegvalt en er thuis geen andere opvang mogelijk is, dan kent Zorgzaam een vergoeding voor de kosten van het verblijf van de verzekerde in een door ons gecontracteerd zorghotel of herstellingsoord.

Vergoeding:
Zorgzaam ster 1: geen vergoeding
Zorgzaam ster 2: € 23 per dag voor een periode van maximaal zes weken per kalenderjaar*
Zorgzaam ster 3: € 23 per dag voor een periode van maximaal zes weken per kalenderjaar*
Zorgzaam ster 4: volledige vergoeding voor een periode van maximaal zes weken per kalenderjaar*
Zorgzaam ster 5: volledige vergoeding voor een periode van maximaal zes weken per kalenderjaar*
*Deze vergoeding is voor een door ons gecontracteerd zorghotel of herstellingsoord volgens het afgesproken dagtarief (exclusief extra de kosten van zorg, extra consumpties e.d.).

Persoonlijk advies: daarvoor belt u met onze zorgadviseurs
Neemt u contact met ons op voor meer informatie en ondersteuning. Onze zorgadviseurs van de afdeling Zorgadvies en bemiddeling helpen u graag. Zij hebben kennis van de zorg. De zorgadviseur bekijkt uw situatie, geeft advies op maat en begeleidt u.

Onze zorgadviseurs zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken op 088 - 131 16 17 of per e-mail via zorgbemiddelaar@univezorg.nl.