Een ogenblik...

Diabetes

Als u diabetes (suikerziekte) hebt, kunt u met veel zorgaanbieders te maken krijgen: uw huisarts, de podotherapeut, pedicure en diëtiste. Het is voor u wel zo prettig als zij de zorg goed op elkaar afstemmen. Om dit voor elkaar te krijgen, maken wij hierover afspraken met hen. Ook houden we de kwaliteit van de diabeteszorg goed in de gaten.
 

Met welke zorgaanbieders krijg ik te maken?

 

Huisarts

Uw huisarts is uw eerste contactpersoon. De huisarts test u op diabetes en geeft u de uitslag, vertelt u de gevolgen en welke stappen u moet ondernemen. Uw huisarts voert meestal de jaarlijkse controle uit.

Diabetes- of praktijkverpleegkundige

Na de diagnose neemt de diabetes- of praktijkverpleegkundige de behandeling over. Dit is uw hoofdbehandelaar die u voorlichting geeft, begeleidt en u praktische hulp biedt.

Oogarts

Diabetes kan afwijkingen aan de bloedvaten in uw ogen veroorzaken. Een oogarts controleert op verwijzing van uw hoofdbehandelaar regelmatig uw ogen, zodat u op tijd de juiste behandeling krijgt.

Podotherapeut of pedicure

Uw hoofdbehandelaar controleert regelmatig uw voeten op wondjes, omdat uw voeten extra kwetsbaar zijn en de wondjes slechter genezen. Als het nodig is verwijst uw hoofdbehandelaar u door naar een gespecialiseerde podotherapeut en/of pedicure.

Diëtist

Uw huisarts of praktijkverpleegkundige kan u doorverwijzen naar een diëtist. De diëtist is in staat om meer specifieke adviezen te geven en begeleiding te bieden bij het optimaliseren van een gezonde leefstijl.

Zorgaanbieders die samenwerken

Zorgzaam zorgt ervoor dat al deze zorgaanbieders goed samenwerken, en dat u centraal staat. Dat noemen wij ketenzorg. Lees meer over ketenzorg bij diabetes.

Leverancier diabetes-testmateriaal

Wij vergoeden alleen nog bloedglucosemeters die voldoen aan onze kwaliteitseisen.
Klik hier voor informatie over de leveranciers.