Een ogenblik...

Fertiliteitsbevorderende behandelingen (IVF)

Home > Fertiliteitsbevorderende behandelingen ivf 0

Vergoeding ivf en overige vruchtbaarheids-behandelingen
Probeert u zwanger te raken maar is er sprake van ongewenste onvruchtbaarheid? Dan kan een ivf-behandeling (in-vitrofertilisatie) of een vruchtbaarheid bevorderende behandeling een oplossing zijn. Deze behandelingen worden in de meeste gevallen vergoed vanuit uw basisverzekering.

Wat is een ivf-behandeling?
Bij een ivf-behandeling worden één of meerdere eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Is er sprake van bevruchting? Dan plaatst de arts de bevruchte eicel (embryo) in de baarmoeder.

Een IVF-poging bestaat uit 4 stappen:

 • Stap 1: De behandeling begint met een hormoonbehandeling die er voor moet zorgen dat de eicellen rijp worden.
 • Stap 2: De arts haalt een aantal eicellen weg bij de vrouw. Dit heet een follikelpunctie.
 • Stap 3: De eicellen worden in een laboratorium bevrucht met zaadcellen, waardoor ze langzaam groeien tot een bevruchte eicel.
 • Stap 4: De arts plaatst 1 of 2 bevruchte eicellen in de baarmoeder.
 • Een ivf-behandeling telt als poging, nadat stap 2 succesvol is afgerond.
Vergoeding ivf vanuit de basisverzekering
U krijgt ivf-behandelingen in veel gevallen vergoed vanuit uw basisverzekering.
 • Vrouwen tot 38 jaar krijgen de 1e en 2e poging vergoed als er maximaal 1 embryo per keer wordt teruggeplaatst en de 3e poging als er maximaal 2 embryo's worden teruggeplaatst.
 • Vrouwen van 38 tot en met 42 jaar krijgen de eerste 3 pogingen per zwangerschap vergoed als er maximaal 2 embryo's per keer worden teruggeplaatst.
 • Als u bent gestart met de eerste, tweede of derde ivf-behandeling dan mag u deze poging na uw 43e verjaardag afronden. Deze poging wordt vergoed door uw basisverzekering.
 • Zijn er nog embryo's over na een geslaagde doorgaande zwangerschap? Dan hebt u recht op vergoeding van de kosten van terugplaatsing van de embryo’s op basis van de aanspraak 'Overige fertiliteitsbevorderende behandelingen'. Deze terugplaatsing telt niet mee voor het aantal ivf-pogingen.
   
Soort verzekeringVergoeding
Basis Verzekering1e 3 pogingen
Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 75% van gemiddeld gecontracteerd tarief
Ster 3Eenmalig de 4e behandeling tot  € 3.500 inclusief geneesmiddelen en geneesmiddelen horend bij KI/IUI/KID
Ster 4 of Ster 5Eenmalig de 4e en 5e behandeling 100% inclusief geneesmiddelen en geneesmiddelen horend bij KI/IUI/KID
Wat telt als één ivf-poging?
Het terugplaatsen van embryo’s uit een eerdere fase van de behandeling geldt als dezelfde ivf-poging. Maar let op: zijn er nog bevruchte eicellen over als de vrouw zwanger is? Dan hoort het terugplaatsen van deze overgebleven bevruchte eicellen in de baarmoeder niet meer tot dezelfde poging.

Wanneer is er sprake van een doorgaande zwangerschap?
Na 10 weken is er sprake van een doorgaande zwangerschap. Gerekend van het moment van dat er eicellen bij de vrouw zijn weggehaald, de follikelpunctie. Als de bevruchte eicellen zijn ingevroren geldt een minimale periode van 9 weken en 3 dagen na het terugplaatsen in de baarmoeder.

Wanneer hebt u opnieuw recht op 3 ivf-pogingen?
U hebt recht op 3 nieuwe ivf-pogingen:
 • Als er een nieuwe zwangerschapswens is na een doorgaande zwangerschap. Of u hebt een kind gekregen. Maar is er opnieuw sprake van ongewenste onvruchtbaarheid.
 • Als u wisselt van partner en u samen onvruchtbaar bent, dan kunt u opnieuw een ivf-behandeltraject van 3 pogingen starten.
Eerdere ivf-pogingen niet effectief? (ICSI)
Als bij eerdere ivf-behandelingen de bevruchting niet is gelukt? Dan biedt een ICSI-behandeling u mogelijk een oplossing. Eén ICSI-behandeling staat gelijk aan één ivf-poging. ICSI is een vergelijkbare behandeling als ivf. Bij ivf worden de eicellen en zaadcellen samengebracht. De zaadcel gaat hierbij zelf de eicel binnen. Bij ICSI wordt de zaadcel in de eicel geïnjecteerd. U krijgt geen vergoeding voor kosten van de eiceldonatie.
Vergoeding overige vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen vanuit de basisverzekering
U krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding voor gynaecologische of urologische behandelingen en operaties die de vruchtbaarheid (fertiliteit) bevorderen. Onder deze zorg vallen ook kunstmatige inseminatie en intra uteriene inseminatie (IUI). Er worden dan kunstmatig zaadcellen in de baarmoeder geplaatst. Dit is vaak de eerste vruchtbaarheidsbehandeling die wordt toegepast. U hebt als vrouw tot 43 jaar recht op deze vergoeding.
Vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland

Ivf-behandeling in het buitenland
Wilt u een ivf-behandeling in het buitenland ondergaan? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding.
Kijk hier voor meer informatie over "Vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland"