Een ogenblik...

FAQ Avondklok PGB

Home > Faq avondklok pgb

FAQ Avondklok PGB

  • Mijn zorgverlener verleent zorg tijdens de uren van de avondklok. Mag mijn zorgverlener tijdens de avondklok naar buiten om zorg bij mij te verlenen?

Het ministerie van VWS adviseert om de zorg zoveel als mogelijk te laten verrichten buiten de avondkloktijden om. Als dat niet mogelijk is, is er een uitzondering gemaakt voor zorgverleners van budgethouders. In dat geval mag uw zorgverlener dus tijdens de avondklokuren naar buiten om zorg te komen verlenen.

  • Hoe regel ik toestemming voor mijn zorgverlener om buiten te zijn?

Als uw zorgverlener tijdens de avondklok voor het werk buiten moet zijn, dan heeft hij of zij het formulier 'Eigen verklaring avondklok' en een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig. De werkgever geeft deze verklaring aan werknemers. Als budgethouder of (wettelijk) vertegenwoordiger vult u deze verklaring voor de zorgverlener in. De verklaring maakt duidelijk dat de zorgverlener zich voor het werk moet kunnen verplaatsen en daarvoor tijdens de avondklok buiten moet zijn.

  • Als budgethouder heb ik tijdens de avondklok zorg nodig van meerdere zorgverleners. Wat moet ik doen?

U moet elke zorgverlener een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ geven.

  • Wat als mijn zorgverlener tijdens de avondklok naar buiten moet voor zorg aan meer budgethouders?

De 'Eigen verklaring avondklok' is altijd nodig. Neem daarnaast als zorgverlener voor iedere budgethouder een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ mee.

  • Mijn zorgverlener werkt via een instelling. Wat moet ik dan doen?

Wanneer uw zorgverlener voor een instelling werkt,is de instelling de werkgever en moet de instelling de ‘Werkgeversverklaring avondklok’ invullen. Adviseer de zorgverlener contact op te nemen met de instelling. Een ouder- of wooninitiatief is ook een instelling.

  • Waar vind ik de ‘Werkgeversverklaring avondklok’?

U vindt de verklaring op rijksoverheid.nl/avondklok

  • Ik heb hulp nodig bij het invullen van de werkgeversverklaring.

U vindt hier een invulinstructie voor de werkgeversverklaring voor u als budgethouder of (wettelijk) vertegenwoordiger.

  • Wat moet ik doen als ik niet kan ondertekenen?

De handtekening is alleen nodig als u het formulier uitprint en tot ondertekenen in staat bent.

  • Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl/avondklok. Klik hier voor een invulinstructie voor de verklaring.