Een ogenblik...

Coronavirus

Home > Coronavirus

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt. Bijvoorbeeld over wat de zorgverzekering wel en niet vergoedt. Daarom zijn de vragen van onze verzekerden voor u op een rij gezet.

Vergoeding, machtiging & eigen risico

Corona is nieuw, dus ook voor uw verzekering. Wat gebeurt er met uw vergoeding, machtigingen en uw eigen risico? We leggen het hieronder uit.

De coronatest

Wat de coronatest u kost, hangt af van waar u deze krijgt. En wie de opdracht geeft. 

Wat betaalt u voor een coronatest?

Een test bij de GGD kost u niets. Ook geen eigen risico. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen bij de GGD. Bel hiervoor het landelijke afsprakennummer 0800-1202. 
Vraagt de huisarts de test voor u aan? Dan kost u dat niets. U betaalt ook geen eigen risico. Krijgt u van ons toch een rekening na zo'n test? Neem dan contact met ons op. 
Wordt u getest via uw werkgever? Dan kost u dat niets. Ook geen eigen risico. De werkgever moet de test namelijk betalen. Dat is zo geregeld in de Arbo-wet.
Wordt u getest in een instelling voor langdurige zorg? Dan kost u dat niets. U betaalt ook geen eigen risico. 
Wordt u getest in het ziekenhuis of bij een bezoek aan de poli? Dan hoort dit bij uw ziekenhuiszorg. Dit vergoeden wij. Maar u betaalt wel eigen risico.
Krijgt u een coronatest in het buitenland? Dan vergoeden wij die als de test is aangevraagd door een gezondheidsdienst (GGD) of een huisarts.
 

Wat kunt u zelf doen?

 • Uw handen vaak wassen
 • Handgel met alcohol gebruiken
 • Hoesten in uw elleboog
 • Papieren zakdoekjes gebruiken
 • Geen handen schudden
 • Minimaal 1,5 meter afstand houden van anderen!
   
Herstel na corona

Heeft u corona gehad? Dan kan het zijn dat u extra zorg nodig heeft. Deze wordt vergoed uit de basisverzekering tot in ieder geval 1 augustus 2021. De overheid heeft dat besloten.

Bij het herstel van Corona blijkt ook paramedische zorg belangrijk. Uit de basisverzekering wordt het volgende vergoed:

 • Fysio- of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
 • Ergotherapie: maximaal 10 uur
 • Diëtetiek: maximaal 7 uur
 • Logopedie: geen maximum voor logopedie na corona
 • Houd er rekening mee dat u wel eigen risico betaalt.
   
Zorgzaam vergoedt deze zorg alleen als u:
 • Een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist heeft
 • Start met de zorg binnen 3 maanden na de eerste klachten
 • Meedoet aan onderzoek. Het is belangrijk om te weten hoeveel effect deze zorg heeft na corona. Let op: wilt u niet deelnemen aan onderzoek? Dan geldt bovenstaande vergoeding niet.
 • De vergoeding is voor de eerste 6 maanden. Heeft u daarna nog klachten? Dan kunt u nog 6 maanden zorg krijgen. U heeft wel een verwijzing van een medisch specialist nodig.
   
Twee keer eigen risicio

Uw behandeling werd uitgesteld door corona. En nu pakt het ziekenhuis deze weer op. Maar nu moet u nog een keer eigen risico betalen voor de behandeling. Hoe kan dat?
Ziekenhuizen maken pakketjes van behandelingen. Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Ze verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo'n pakketje heet een behandel diagnose combinatie (DBC).
Door corona kan het zijn dat uw behandeling op een later moment plaatsvindt. En dat er een nieuwe DBC start. U betaalt dan mogelijk nog een keer eigen risico voor de nieuwe DBC.

Ik heb met mijn zorgverlener telefonisch contact gehad of via beeldbellen. Wat kost dat?

Hebt u in coronatijd digitaal of telefonisch contact gehad met uw dokter, arts of andere zorgverlener? Zo'n consult op afstand is gelijk aan een normaal consult. Uw zorgverlener zal er daarom hetzelfde voor rekenen. De factuur zal even hoog zijn. 

Ziekenhuis & behandeling

Moet u naar het ziekenhuis voor een behandeling? Of naar een ander zorgverlener. Dan heeft u mogelijk vragen daarover. We hopen die hier te kunnen beantwoorden. 

Dringend zorg nodig

Heeft u dringend zorg nodig? Dan kunt u gerust naar het ziekenhuis, de huisarts of de SEH (Spoedeisende Hulp).
Ziekenhuizen en huisartsen hebben nu weer tijd voor andere patiënten. En de kans dat u in het ziekenhuis of bij de huisarts besmet raakt is klein. Er zijn allerlei maatregelen genomen om corona te voorkomen. Maar:

Neemt u eerst telefonisch contact op met de huisarts of huisartsenpost.
Alleen als het levensbedreigend is, kunt u meteen naar de SEH. Lukt dat niet? Bel dan 112.