Een ogenblik...

Partner en gezin

Home > In het buitenland > Wonen > Partner en gezin

Voor gezinsleden van actiefdienende militairen of burgermedewerkers buiten Nederland gelden verschillende rechten en plichten. Kies hieronder de situatie die op u van toepassing is:

Niet geplaatst in het buitenland
Zonder toestemming van de Minister van defensie in het buitenland? Dan hebt u als u niet in Nederland werkt géén Wlz-rechten en geen recht op de basisverzekering in Nederland, u dient zich dan te verzekeren in het land waar u woont. Kijk hier voor meer informatie over plaatsing in het buitenland.
Niet geplaatst buiten Nederland
Als gezinslid van een actiefdienende militair die buiten Nederland woont en in Nederland werkt, hebt u geen recht op het woonlandpakket. U hebt geen Wlz rechten. U kunt zich niet aanmelden voor de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering(en) van Zorgzaam. Bent u woonachtig in België of Duitsland klik hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Helpdesk.