Een ogenblik...

Woonachtig in België of Duitsland

Home > In het buitenland > Wonen > Belgie of duitsland

Militairen die in Nederland zijn geplaatst, maar met hun gezin in België of Duitsland wonen, worden militaire grensgangers genoemd. Sinds 2008 is de EU Verordening 1408/71 op de gezinsleden van toepassing. Dit betekent dat de gezinsleden van deze militairen zich dienen in te schrijven bij respectievelijk een mutualiteit (ziekenfonds) in België of een Krankenkasse in Duitsland. Deze inschrijving vloeit voort uit het Europese recht en is dus verplicht.

Na inschrijving zijn de gezinsleden voor rekening van Nederland voor zorg verzekerd volgens de nationale regels van het woonland. Ze maken aanspraak op het pakket zorg volgens de regels van het woonland. Deze zorg wordt verleend via de mutualiteit of de Krankenkasse. De gezinsleden maken ook in Nederland aanspraak op zorg.

Hoe worden gezinsleden van militaire grensgangers ingeschreven?

  • Download het formulier via het Defensie Intranet (Startpagina  Selfservice > Defensieformulieren > Dfe 120 – “Woonland pakket gezinsleden militaire grensgangers”)
  • Vul het formulier in
  • Stuur het formulier op naar het DCHR
  • DCHR stuurt uw formulier door naar het CAK
  • Het CAK stuurt het E-106 formulier toe, waarmee de gezinsleden bij de mutualiteit of Krankenkasse kunnen worden aangemeld

Het CAK informeert u en int ook de voor de gezinsleden verschuldigde bijdrage.