Een ogenblik...

Wonen buiten Nederland

Home > In het buitenland > Wonen buiten nederland
Wonen buiten Nederland

Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de Wlz en de Zvw. Dit blijft zo tijdens vakanties in het buitenland. Bij wonen, werken of studeren in het buitenland bepaalt de persoonlijke situatie of iemand in Nederland verzekerd blijft. Meer informatie vindt u bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Als u in de Europese Unie, in de landen van de Europese Economische Ruimte of in een verdragsland woont en niet werkzaam bent in Nederland, is de Zvw niet op u van toepassing. Dit betekent dat u geen basisverzekering in Nederland kunt afsluiten. Nederland heeft voor medische zorg afspraken met deze landen gemaakt.

Wilt u direct naar de informatie  die voor u van toepassing is? Klik dan op één van de onderstaande linkjes.

Hebt u andere vragen over wonen buiten Nederland? Neem dan contact op met de Helpdesk.