Een ogenblik...

Hoe bent u verzekerd tijdens uw plaatsing in het buitenland?

Het is belangrijk een beeld te hebben van de zorg in het land waar u heen gaat.

In sommige landen zijn de kosten lager dan in Nederland en in andere landen juist weer hoger. Dit kan in landen met hogere zorgkosten betekenen dat u maar een gedeeltelijke vergoeding krijgt. Het kan ook betekenen dat zorg die wij in Nederland niet kennen helemaal niet wordt vergoed. Het is belangrijk te kijken hoe u bent verzekerd en vooraf informatie in te winnen over de hoogte van een vergoeding.

Het kan zijn dat het land van plaatsing wil dat u een bewijs van inschrijving overhandigt. Mocht u voor de plaatsing in het buitenland overstappen naar Zorgzaam dan kunt u altijd voor de toekomstige inschrijving een verzekeringsverklaring aanvragen. De polis wordt pas opgemaakt op het moment dat de verzekering daadwerkelijk ingaat.

Hoe is de vergoeding opgebouwd?
  • Alleen basisverzekering: recht op een vergoeding in het buitenland tot maximaal 100% van de in Nederland geldende tarieven.
  • Ster 1 t/m 5 toegevoegd als aanvullende verzekering op de basisverzekering: recht op vergoeding in het buitenland tot 200% vergoeding van de in Nederland geldende tarieven.
  • Alle kosten die boven de 200% uitkomen van de in Nederland geldende tarieven worden vergoed. Zie Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD). Deze vergoeding noemen we het 200%+ tarief.
    Meer over het 200%+ tarief vindt u op declareren van zorgkosten
  • Zie vergoedingenoverzicht voor de vergoedingen.

Om u zo optimaal mogelijk te verzekeren krijgt u van het ministerie van Defensie een maandelijkse vergoeding voor een 'hogere' aanvullende verzekering. Zie Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD).

Let op: Bij plaatsing in het buitenland raden we u een aanvullende verzekering aan. Daarmee bent u automatisch verzekerd voor zorgkosten tot 200% van de in Nederland geldende tarieven.
De meeste Zorgzaam verzekerden kiezen voor de aanvullende verzekering ster 5.
 

De volgende kosten blijven voor eigen rekening
  • Eigen risico
  • Eigen bijdragen
  • Zorg die niet voorkomt in het vergoedingenoverzicht en dus NIET wordt vergoed.