Een ogenblik...

In het buitenland

Home > Buitenland

Bent u geplaatst of gevestigd buiten Nederland? Of verblijft u tijdelijk in het buitenland? Dan gelden er bepaalde regels rondom vergoedingen van zorg in het buitenland. Kies hieronder de situatie die op u van toepassing is:

- Plaatsing in het buitenland

- Wonen buiten Nederland

- Woonachtig in België of Duitsland

- Vakantie in het buitenland
 

EHIC (European Health Insurance Card)

een EHIC kunt u medisch noodzakelijke zorg krijgen als u in uw vakantie ziek wordt. Dat geldt alleen in een ander EU-land of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. De EHIC staat op de achterzijde van uw zorgverzekeringspas. Voor meer informatie over de EHIC kijk dan op:
- EHIC van het CAK (European Health Insurance Card)

Spoedeisende zorg in het buitenland

Wanneer u woonachtig bent buiten een EU/EER land of verdragsland dan bent u als verzekerde bij een klinische opname in een ziekenhuis verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Zorgzaam Alarmcentrale, telefoonnummer: +31(0)402975820. De verzekerde heeft alleen aanspraak op vergoeding van de gedekte kosten als hij zich houdt aan de adviezen van de Alarmcentrale. De  Alarmcentrale zal zorgdragen voor de afhandeling van declaraties.

Wanneer u om vakantie redenen in het buitenland verblijft neemt u zo spoedig mogelijk contact op met de Zorgzaam Alarmcentrale via +31(0)402975820. Ook in dit geval heeft de verzekerde alleen aanspraak op vergoeding van de gedekte kosten als hij zich houdt aan de adviezen van de  Alarmcentrale. De Alarmcentrale zal zorgdragen voor de afhandeling van declaraties.

Toestemming voor niet-spoedeisende zorg

Wilt u zich in het buitenland laten behandelen en bent u niet geplaatst in het buitenland? Wordt u voor deze behandeling 1 of meer nachten in een ziekenhuis of andere instelling opgenomen? Dan hebt u vooraf onze toestemming nodig. Zonder toestemming krijgt u mogelijk geen vergoeding.

Lees meer over toestemming voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland