Declareren

Zorgzaam en Univé gebruiken declaratieformulieren. Op het moment dat u een nota indient, krijgt u gelijktijdig met de afrekeningspecificatie ook een declaratieformulier opgestuurd.

Het declaratieformulier kunt u gebruiken voor uw volgende declaratie. U kunt op dit formulier aangeven welke nota('s) u indient en aan wie Univé de vergoeding mag overmaken. Het ingevulde formulier dient u samen met uw originele nota('s) bij Univé in. Wij adviseren u een kopie te maken voor uw eigen administratie, zodat u altijd kunt nagaan welke nota's u wanneer hebt ingediend.

Door gebruik te maken van het declaratieformulier helpt u uw nota('s) snel en juist te verwerken.

U stuurt uw declaratie naar:

Zorgzaam - Univé verzekeringen
Postbus 25031
5600 RS  Eindhoven